Regionálne stretnutie Banská Bystrica

Organizátor: 
ZUUPS - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie - vlastná akcia
Termín : 
Thursday, 7. December 2017 - 15:00 to 17:00

V zmysle valného zhromaždenia Vás pozývame na Regionálne stretnutie - Banská Bystrica.

Program:

1. Architektonická politika SKA - informácia o pripravovanom materiáli SKA
2. Výnimka z územného plánu - právomoc hlavného architekta? Diskusia o úlohe a právomociach hlavných architektov
3. Voľba členov rady ZUUPS za Žilinský a Banskobystrický kraj

Tešíme sa na stretnutie v bývalom klube architektov v Banskej Bystrici.

Adresa: 

Námestie SNP 7, Banská Bystrica

Comments

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o telefonický kontakt. Radi by sme sa zúčastnili Vášho regionálneho stretnutia v Banskej Bystrici v súvislosti s problematikou územného plánovania v náväznosti na majetkoprávne vysporiadanie. Ďakujem. Ing. Juraj Kuchar 0905 619 705
administrator's picture

Kontakt som zaslal. Teším sa na osobné stretnutie. Admin