Cena ZUUPS

dobrucka's picture

Návrh: 

navrhujem, aby sme odovzdanie prác operatívne predĺžili do 17.10.2013. 

Dôvod: porota bude prvý krát zasadať 18.10.2013 o 11.00 hod. Navyše išla prosba na SKA, aby pomohli túto informáciu rozšíriť medzi členov SKA a vyzvali ich k účasti v súťaži. Prof. Kováč oslovil rovno predsedu, ten bude zajtra 19.9.2013 hovoriť priamo s riaditeľkou SKA, aby túto info o súťaži uverejnili na stránke SKA. To by mohlo pomôcť, pretože doteraz máme prihlásené len jedno dielo !!! Smutné. 

Zatiaľ účasť v porote potvrdili: 

ing.arch. Petronela Királyová, UHA Košice

Ing.arch. Jozef Hrozenský, UHA Nitra - myslím, že bol v porote i v r. 2011 ??, ale nie som si istá.

Ing.arch. Vít Řezáč, AUUP ČR - pozvaný bol so súhlasom predsedu ZUUPS

Ing. arch. BIďatš - UHA Trenčín

Ešte chýbajú traja členovia poroty. Musia to byť architekti? Ono to ani nie je možné, užlen pán Ligus by pripadl do úvahy. Totiž v stanovách je, že tí, ktorí sa zúčastnili hodnotenia v poslendom ročníku by v porote nemali byť. Je to správne? Môžeme mať problém. Vylúčii sme tak arch. Kelemana, arch. Konrád, arch. Jerguša, arch. Horáka... Navyše v minulosti sme mali 5 člennú porotu, teraz chceme 7 člennú porotu. To môže byť problém. Už pri piatich sme ho mali problém, aby sa stretli, mali problém časový. Riešilo sa to potom posúvaním CD s prácami... Ako to operatívne zmeniť? Asi treba navrhnúť ďalších členov do poroty mimo K8. Možno by to mohli byť pracovníci VUC (možno by to pomohlo takto i urbanistom predstaviť svoje diela "objednávateľom")? Alebo z akademickej pôdy? Prosím reagovať obratom. 

Pekný večer. 

ADo