Základné informácie

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie je združením pri Spolku architektov Slovenska.


Združuje členov nielen SAS, ale aj iného profesného zamerania, ktorí majú záujem stretávať sa a diskutovať o problémoch v oblasti urbanizmu, krajinotvorby a územného plánovania.
Organizuje semináre a stretnutia, pomáha riešiť problémy a spolupracuje v oblasti tvorby legislatívy.


Adresa:

Spolok architektov Slovenska - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie

Panská 15

Bratislava


Partneri:

Slovenská technická univerzita v Bratislave - http://www.stuba.sk

Slovenská komora architektov - http://www.komarch.sk

Asociace pro urbanismus a územní plánovaní - http://www.urbanismus.cz


URBION - http://www.urbion.sk

 

Správa stránky: admin@zuups.sk