Správa s upozornením

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať aby ste mohli použiť tento formulár.

Land-urbia 2014 Prihláška diskusného príspevku

Záujmcov o zverejnenie diskusného príspevku prosíme o vyplnenie formulára a zaslania článku najneskôr do 15.3.2014. Na žiadosť je prihlasovanie predĺžené do 30.3.2014.

Usmernenie pre prednášateľov:  k článku prosíme Váš krátky profesný profil (3-4 riadky) , prosíme pridať

Vaše foto Pokyny na spracovanie článku: Text: Times New Roman nadpis: veľkosť 14 autor a inštitúcia: veľkosť 12 text: max. 10 strán A4 obrázky, grafy, tabuľky, mapy, apod. priložiť ako samostatné súbory (odkaz na ne v texte).

Pre prihlásenie diskusného príspevku pre potrebné sa   prihlásiť alebo zaregistrovať.

Nepovinné polia je možné vyplniť po prihlásení aj neskôr.