Práva a povinnosti samospráv v procese SEA a EIA v odpadovom hospodárstve

Organizátor: 
Slovenská agntúra životného prostredia
Termín : 
Tuesday, 2. April 2019 - 23:30

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že SAŽP organizuje sériu seminárov na tému Práva a povinnosti samospráv v procese SEA a EIA v odpadovom hospodárstve. Semináre sa budú postupne realizovať nasledovne:

9.4.2019 -  hotel LUX, B.Bystrica, prednášajúci M. Luciak a E. BOdíková, MŽP SR

11.4.2019 - hotel Noliday Inn Hotel, Žilina, prednášajúci M. Luciak a E. BOdíková, MŽP SR

15.5.2019 -  PKO Penzion, Nitra,  prednášajúci M. Luciak a E. BOdíková, MŽP SR

22.5.2019 -  HOtel Elizabeth, Trenčín, prednášajúci M. Luciak a E. BOdíková, MŽP SR

29.5.2019 - hotel Noliday Inn Hotel, Trnava, prednášajúci M. Luciak a E. BOdíková, MŽP SR

5.6.2019     Bratislava, bližšie miesto neurčené, prednášajúci M. Luciak a E. BOdíková, MŽP SR

 

 

 

 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

Prihlasovanie na seminár je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára na adrese:

http://globus.enviroportal.sk/seminarEIA/

KONTAKT NA ORGANIZÁTOROV

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Ing. Andrea Saxová, Ing. Katarína Kováčová

Tel.: 048/4374 163

e-mail: eia@sazp.sk

 

Adresa: 

SAŽP , Tajovského 28, B.Bystrica