Obstarávania prieskumov a rozborov

administrator's picture

Je správne obstarávať prieskumy a rozbory ako samostatnú zákazku? Alebo by mali byť obstarané spolu s konceptom a návrhom ÚPN? Vyjadrite svoj názor.

dobrucka's picture

Myslím, že by mali byť obstarávané spolu s konceptom a návrhom. Predsa pri spracováaní PaR riešiteľ spozná územie a má výhodu tohto poznania.
ADo

jergus's picture

Práve to riešime v súvislosti s novým UPN O mesta Košice. Zatiaľ sme rozhodnutí urobiť výber spracovateľa formou súťaže návrhov a to na celý UPN O vrátane PaR.