Cena ZUUPS

Vážení priatelia,

Súťaž o Cenu ZUUPS  bola vyhlásená v otmto roku už po tretí krát. V tomto roku sa jej zúčastnilo najviac riešiteľských koletívov.  Celom na Cenu ZUUPS bolo prihlásených 8 prác, spolu predstavujú súbor  16 posterov. Práce prihlásené do súťaže uvádzame v prílohe tejto správy. Práce tiež budú vystavené na výstave Land-Urbia 2014 v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 24.-27.4.2014 v areáli Agrokmlexu.

Porota pre udelenie Ceny ZUUPS 2013 zasadala dňa 18.10. 2013 v  zložení:

  • Ing. arch. Vít Řezáč PhD.,  Asociácia pre urbanizmus a územé plánovanie v ČR - predseda poroty
  • doc. Ing.arch Roberta Štepánková, prodekanka FZKI SPU v Nitre,
  • Ing. arch. Petronela Királyová, hlavná architektka mesta Košice, 
  • prof. Ing.arch. Bohuš Kováč, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU,
  • Ing. arch. Jozef Hrozenský, hlavný architekt mesta Nitra
  • Ing. arch. Martin Beďatš, hlavný architekt mesta Trenčín.

Sekretár súťaže, pán Ing. arch. Arnošt Mitske konštatoval, že všetky prihlásené práce sú v súlade so štatútom ceny a môžu byť posudzované porotou.

Na Cenu ZUUPS boli porotou nominované tieto práce: 

  • Územný generel dopravy mesta Piešťany
  • Mikroregión Radošinka - urbanisticko-krajinárska štúdia
  • Lomnické korzo-Tatranská Lomnica, projekt pre územné rozhodnutie.

 

 Výsledky sú utajené v obálkach. Víťaz tretieho ročníka bude vyhlásený až  na Vernišáži diel prihásených do súťaže. Víťazná práca má právo zúčastniť sa v súťaži ECTP-CEU 2014.

Vernisáž spojená s udeľovaním ceny bude 4.12.2013 na Panskej 15, Bratislava o 16.00. Srdečne Vás pozývame.