Ďakujeme Eve Žolnayovej

18. decembra 2013 sme sa znova vrátili k tohoročnej nominácii Ceny Emila Belluša. Naša kolegyňa, Ing. arch. Eva Žolnayová pripravila výstavu z diela Ing. arch. Igora Petra a výstavu otvoril PhDr. Peter Mikloš za redakciu SAS. Dlhý a pekne štruktúrovaný prierez tvorbou Igora Petra od makroregiónov až po architektonický detail nám priblížil význam jeho diela. Aj som chcel prispieť svojou úvahou o racionálnosti dopravy, ktorú sme navrhli v rámci verejnej súťaže o trvalej udržateľnosti rozvoja Vysokých Tatier po prírodnej katastrofe na 19. novenbra 2004, ale bolo by to už „nad rámec“. Nakoniec záujemcovia si to prečítajú v štíhlej monografii/katalógu, ktorú tiež s mnohými prispievateľmi svojich postrehov zostavila Eva Žolnayová.

Igor tvoril koncepcie, škicoval detaily, bojoval na pôdach inštitucionálnych. Ale presvedčivosť myšlienok je závislá aj od kvality výrazových prostriedkov. Ako hovorí Bohuš Kováč, „urbanizmus je veda, ale aj umenie“. Pekný, dobrý a čitateľný výkres si vie získať aj zarytých odporcov dobrej myšlienky. Práve takouto grafikou sa môžu pýšiť výkresy zón, sídiel a senzitívnych regiónov Slovenska, ktoré za posledných 20 rokov nakomponovalo duo Igor Petro a Eva Žolnayová neúrekom. Preto si trúfam za Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska, ktorého spoluzakladatelia a aktívni  členovia boli aj títo naši kolegovia, vysloviť poďakovanie práve Eve.

s úctou
Peter Rakšányi,

Člen Výboru ZUUPS

 

niekoľko obrázkov z udeľovania ceny Vlády SR za štúdiu trvalo udržateľného rozvoja Vysokých Tatier, po prírodnej katastrofe 19.11.2004, Tatranská Lomnica, 9/2005