Trenčín - mesto na rieke - urbanistická súťaž

Trenčín aktuálne čelí zmenám súvisiacim
s preložením železničnej trate v priamom centre mesta, ku ktorej práve dochádza v rámci modernizácie európskeho železničného koridoru s plánovaným ukončením do roku 2016.

Formou súťaže preto mesto hľadá svieže a inovatívne urbanistické riešenia, ktoré prekonajú dopravné bariéry, prepoja historické centrum s oboma brehmi rieky Váh a vdýchnu mestu novú podobu a rozvojový impulz. Víťazné návrhy sa stanú podkladom pre riešenie nového Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorý mesto vypracuje na základe výsledkov súťaže

Libretom súťaže je:
rozvíjať Trenčín ako najlepšie miesto
pre život na Slovensku a mesto,
o ktorom sa vo svete vie. 

Viac o súťaži na stránke
www.2014.trencin.sk

Ideovú urbanistickú súťaž "Trenčín - mesto na rieke" vyhlasuje MESTO TRENČÍN S PODPOROU Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce /Swiss-Slovak Cooperation Programme financovaného z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR

 

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
Image icon Poster - ENG718.41 KB
PDF icon Súťažné podmienky917 KB
PDF icon Competition Conditions892.63 KB