Cena ZUUPS 2019 - Cena za urbanizmus je vyhlásená

Organizátor: 
ZUUPS - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie - vlastná akcia
Dates: 
utorok, 9. apríl 2019 - 22:15

Do pozornosti urbanistov, územných a priestoroých plánovačov a krajinárov na Slovensku

Vyhlásenie urbanistickej súťaže 201

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri Spolku architektov Slovenska (ZUUPS) vyhlasuje už 6. ročník celoštátnej súťaže o Cenu ZUUPS na rok 2019 -  súťaž o najhodnotnejšie urbanistické dielo vyhotovené za roky  (2017-2019). Špecifikum tejto súťaže, na rozdiel oproti iným súťažiam v oblasti architektúry a urbanizmu je, že v nej nejde o realizované diela, ale o koncepcie, vízie a štúdie, hľadajúce čo najefektívnejšie riešenia využitia územia. Inšpiráciou pre túto súťaž je prehliadka tvorivosti architektov, urbanistov a krajinárov v oblasti skvalitňovania životného prostredia, inovatívnosti a kreativity riešenia, energetickej efektívnosti riešenia a v neposlednom rade účasti občanov na priebehu a dotváraní návrhov.  Súťaž sa vyhlasuje každé dva roky a oceňovaná je predovšetkým verejno-prospešnosť riešení, t.j. kvalita a pestrosť života človeka a jeho súlad s prírodným prostredím, krajinou. Cena ZUUPS predstavuje národné kolo celoeurópskej súťaže urbanistov a územných plánovačov v Bruseli, do ktorej postupujú víťazné projekty z domácej súťaže o Cenu ZUUPS 2019.

Záštitu nad tohtoročnou súťažou prevzal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.  ZUUPS- Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku dňom 9.4.2019 vyhlasuje súťaž o laureáta Ceny ZUUPS 2019.  Prihlásiť sa do súťaže je možné do 30.9.2019.  V prílohe nájdete Štatút Ceny ZUUPS a prihlášku. Sekretárom súťaže je Ing.arch. Jelena Hudcovská PhD.. Laureát Ceny bude vyhlásený v polovici novembra slávnostne na seminári v Martine, Cenu bude odovzdávať zástupca rezortu MDVSR. 

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon krátka informácia171.04 KB
PDF icon Štatút Ceny149.88 KB
PDF icon 3-ZUUPS 2019 prihlaska.pdf787.53 KB
Adresa: 

ZUUPS Panská 15, Bratislava