Usmernenie MDV SR

piatok, 11. január 2019 - 19:00

Metodické usmernenie MDV SR - Metodické usmernenie k označovaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

Stránky