Metodické usmernenie MDVSR

Vážení priatelia, dávame do pozornosti metodické usmernenie z dielne MDV SR k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie obce.

Je dispozícii na web stránke ministerstva (prvé z hora):

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/1metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny

Pekný deň praje Rada ZUUPS

Stránky