Program LAND-URBIA 2013

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pozýva na výstavu LAND-URBIA 2013, ktorej sprievodné akcie predstavujeme v prílohe. Ide o odborno-verejnú diskusiu na tému "ROZVOJ IDENTITY V ÚZEMÍ". Prístup na diskusiu i na prednášky je pre verejnosť zdarma. Ponúkame verejnosti možnosť zapojiť sa do diskusie, klásť prednášajúcim i diskutujúcim otázky. Cieľom tejto akcie je začať odborno-verejný dialóg o identite - čo to je, či je potrebná, aký má význam, aké sú trendy vo svete, ak tejto fenomén uplatniť v plánovacom procese, aké pozitívne príklady boli na Slovensku alebo v zahraničí realizované apod. Prípadové štúdie budú prezentovať zástupcovia vedeckej, akademickej pôdy ale i zástupcovia miest a obcí.

18. 4. 2013 Deň venovaný legislatívnym normám, nosná téma – nový stavebný zákon:
prezentácia nového stavebného zákona v štádiu rozpracovanosti – prezentujú zástupcovia MDVRR SR
prezentácia zákona o ochrane prírody v štádiu rozpracovanosti – prezentuje zástupca MŽP SR
prezentácia pamiatkového zákona – novelizácia – prezentuje zástupca MK SR
prezentácia zákona o pozemkových úpravách – MPRV SR zastupuje Komora pozemkových úprav
Záver: Maria Mladosievicova BAND

19. 4. 2013 Deň diskusií a zamyslenia sa na identitou – pojem, trendy, riešenia, príklady, metodiky uplatnenia
blok venovaný úvahám o identite – významový obsah slova, či je potrebná, aký má význam
blok o trendoch podporujúcich identitu vo svete s medzinárodnou účasťou prednášajúcich
blok o metodikách uplatňovania identity v plánovacom procese – ciele, implementácia, problémy
Záver: Trnavské kvarteto

20.4.2013 Prednáškový deň – prezentácia pozitívnych príkladov ochrany a záchrany identity územia
blok o identite v krajine
blok o identite v mestách a obciach
blok venovaný dizajnu a jeho prínosu pre zachovanie identity
Záver: Jazz v podaní Vojtecha Eckerta a Dany Vrchovskej

21.4.2013 Prednáškový deň – prezentácia príkladov ochrany a záchrany identity územia
blok venovaný konkrétnym riešeniam ochrany identity na modelových územiach z pohľadu rôznych profesií
Záver: Bluesraiders Bratislava
Pozvánka na výstavu a konferenciu LAND-URBIA 2014

Podrobnejší návrh programu je uvedený v prílohe tohto textu.

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon POZVANKA 4.pdf1.86 MB
PDF icon Program 10.pdf418.42 KB
PDF icon Eckert koncert-AX.pdf490.39 KB